http://www.przedszkole_rogow.ecom.net.pl/
bezpieczne wakacje 360 300Przedszkole rogowPrzedszkole rogow

Gminne Przedszkole w Rogowie -Józefów8

„Powiedz a zapomnę, pokaż a zapamiętam,pozwól działać a zrozumiem.”Gminne Przedszkole - Józefów8 jest usytuowane w gminie Rogów słynącej  z rozległych terenów leśnych.Budynek przedszkola stanowi odrębną całość
.Organem prowadzącym  jest Gmina Rogów.Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
W budynku znajdują się 4 sale zajęć w tym jedna z nich pełni rolę  sali muzyczno-ruchowej, dwie łazienki , zaplecze kuchenne, szatnia ,  holl.
Budynek otoczony jest dużym  ogrodem, wyposażonym w huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele,  piaskownice, drabinki . Ogród charakteryzuje różnorodna roślinność: drzewa liściaste i iglaste , trawniki, skalniak.


W NASZYM PRZEDSZKOLU :
Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego  zgodnego z nową podstawą programową

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup, ustalone  z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny;


Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców.Koszty takich zajęć organizowanych w przedszkolu ponoszą rodzice( prawni opiekunowie);


Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesieczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, prace indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

NASZ  ADRES :

Gminne Przedszkole w Rogowie

 

95-063 Rogów,Józefów8

telefon: fax:  0-46 874 89 50


e-mail: przedszkoleRogow@interia.pl


Zapraszamy na naszą dodatkową stronę , znajdą tam Państwo ciekawostki z życia przedszkola.

http://jozefow8przedszkolerogow.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?4,2008


Zapraszamy do czytania bajek autorskich :

http://www.bajkiprzedszkolaka.bloog.pl


Nasz fotoreportaż z życia przedszkola rok szkolny 2011/2012:

http://www.przedszkolnagaleria.bloog.pl/

 

Nowa strona : galeria przedszkola wspomnienia z 2010/2011r.

http://www.gaaleria.bloog.pl/